ČAPEK, Lukáš. Bezdrátové zabezpečovací zařízení [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8949. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Jaromír Kolouch.
Uložit do Citace PRO