SKUPOVÁ, Dagmar. Analýza zpomalování tramvají a vyhodnocení jeho účinků na stojící cestující [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8956. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Aleš Vémola.
Uložit do Citace PRO