ROUČA, Tomáš. Inovativní směrovací protokoly [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-09-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8960. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Vladislav Škorpil.

Uložit do Citace PRO