JANÍK, Josef. Analýza kritických míst v silniční dopravě na okrese Blansko [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8961. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Michal Radimský.

Uložit do Citace PRO