KAŠPÁRKOVÁ, Petra. Možnosti využití nových technologií při regeneraci vody v ZOO Brno [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8972. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Josef Kotlík.
Uložit do Citace PRO