FL­DR, Luk. Extern­ genertor pro neuromodulaci [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8990. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. stav radioelektroniky. Vedoucí práce Milan Chmelař.
Uložit do Citace PRO