SMETANA, Matej. Návrh síťové infrastruktury rodinného domu [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8999. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Viktor Ondrák.
Uložit do Citace PRO