ŠRÁMEK, Jan. Nejistoty přesných délkových měření [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/900. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce František Vdoleček.
Uložit do Citace PRO