SOMMER, Marek. Návrh univerzální kabeláže v psychiatrické léčebně [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9001. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Viktor Ondrák.
Uložit do Citace PRO