PIPA, Jan. Optimalizace návrhu odlehčovacích komor na jednotné stokové síti [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9020. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Petr Hlavínek.
Uložit do Citace PRO