HAUSER, Václav. Rozpoznávání obličejů v obraze [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9023. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Kamil Říha.

Uložit do Citace PRO