ŠTÁBL, Tomáš. Návrh ventilového rozvodu pro zážehový motor [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9026. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce David Svída.
Uložit do Citace PRO