SLUNSKÝ, Tomáš. Návrh síťové infrastruktury na úřadu práce v Prostějově [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9033. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Viktor Ondrák.
Uložit do Citace PRO