KLÍMA, Martin. Vlastnosti ultrazvukového zařízení pro směrově orientovaný přenos zpráv [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/904. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Arnošt Bajer.
Uložit do Citace PRO