JANÍČEK, Jakub. Výroba alternativních pelet [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9041. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Marek Baláš.

Uložit do Citace PRO