TONKOVIČ, Miroslav. Role materiálových věd při řešení problematiky technických havárií [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9050. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Lenka Klakurková.
Uložit do Citace PRO