RYBKA, Tomáš. Náhrada základních výměníků v Teplárně Malešice [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9057. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Marek Baláš.
Uložit do Citace PRO