KOLAŘÍK, Jan. Postranní kanály [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9063. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Zdeněk Martinásek.

Uložit do Citace PRO