HAŠKA, Miroslav. Přepočet kotle při změně jmenovitých parametrů [online]. Brno, 2009 [cit. 2023-01-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9065. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Marek Baláš.

Uložit do Citace PRO