MARTINŮ, Jan. Návrh speciálního manipulátoru [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9068. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jiří Malášek.
Uložit do Citace PRO