MIKULA, Jakub. Numerické modelování šíření trhlin v rámci platnosti LELM [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9074. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Martin Ševčík.
Uložit do Citace PRO