PODUŠKOVÁ, Lucie. Návrh vhodného pojistného portfolia vybraného podnikatelského subjektu [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9077. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce František Řezáč.

Uložit do Citace PRO