DIVÍLEK, Petr. Materiály pro lithno-iontové akumulátory se zvýšenou bezpečností [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9122. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Marie Sedlaříková.

Uložit do Citace PRO