KURIMAI, Radim. Návrh marketingové strategie pro firmu Petr Kurimai [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9132. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Iveta Šimberová.

Uložit do Citace PRO