ŠKODA, David. Charakterizace 1-D nanostruktur metodami SPM [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9139. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Petr Dub.
Uložit do Citace PRO