VRASPÍROVÁ, Eva. Vliv cyklického tepelného zpracování na strukturu slitiny TiAl [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9147. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Martin Petrenec.

Uložit do Citace PRO