NOVOTNÁ, Eva. Využití metody PCR v reálném čase při mikrobiologické analýze potravin [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/916. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Alena Španová.

Uložit do Citace PRO