FASORA, Pavel. Modelování vlnovodů metodou konečných prvků v časové oblasti [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9162. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Zbyněk Raida.
Uložit do Citace PRO