GEYEROVÁ, Vladimíra. Marketingový výzkum nového trhu pro společnost RYTMIK s.r.o. Online, Diplomová práce, vedoucí Vít Chlebovský. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9170. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO