ŽÁK, Luboš. Plazmochemická depozice vrstev z plynné fáze [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9175. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Vladimír Čech.
Uložit do Citace PRO