PERNICOVÁ, Dagmar. Marketingová strategie firmy nabízející služby v oblasti oblasti supply chain managementu [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9176. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Vít Chlebovský.
Uložit do Citace PRO