PRUDÍKOVÁ, Alena. Mechanické vlastnosti titanových slitin [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9179. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Stanislav Věchet.
Uložit do Citace PRO