ŠVECOVÁ, Olga. Spolehlivost bezolovnatých pájek a vybrané způsoby odhadu jejich životnosti [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9187. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Josef Šandera.
Uložit do Citace PRO