ŠOLC, Jakub. Podnikatelsky zamer rozvoje podniku [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9198. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Romana Čižinská.
Uložit do Citace PRO