KONEČNÝ, Pavel. Implementace ERP systému ve firmě a jeho propojení s E-shopem [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/920. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Jiří Dvořák.

Uložit do Citace PRO