NOVÁK, Pavel. Investiční rozhodování [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9200. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Romana Čižinská.
Uložit do Citace PRO