KOMENDA, Jan. Měření parametrů přijímače pro digitální televizi DVB-T (set-top boxu) [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9214. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Tomáš Kratochvíl.

Uložit do Citace PRO