KRATOCHVÍL, Petr. Generátor přesného kmitočtu - DDS [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9217. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Ondřej Baran.
Uložit do Citace PRO