MAŇÁK, Radim. Systémy bezpečnosti provozu vozidla [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9229. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Vítězslav Hájek.
Uložit do Citace PRO