ZOVČÁKOVÁ, Monika. Identifikace probiotických bakterií ve farmakách [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/923. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Alena Španová.
Uložit do Citace PRO