JIRKŮ, Pavel. Program pro odstranění prokladu ve videosekvencích různých formátů [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9230. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Martin Slanina.

Uložit do Citace PRO