POVALAČ, Aleš. Řídicí mikroprocesorový systém s kmitočtovým syntezátorem pro KV radiostanici [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9241. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Jiří Šebesta.
Uložit do Citace PRO