MELO, Jan. Laboratorní pracoviště pro měření věrnosti barev ve videotechnice [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9255. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Martin Slanina.
Uložit do Citace PRO