OBRUČA, Martin. Simulace přenosu DVB-T v prostředí MATLAB [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9261. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Radim Štukavec.
Uložit do Citace PRO