MORAVEC, Petr. Toolbox pro spolupráci MATLABu s externími simulačními programy [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9262. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Lukáš Oliva.
Uložit do Citace PRO