MLČOCH, Jiří. Koincidenční detektor FM - laboratorní přípravek [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9263. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Ondřej Baran.
Uložit do Citace PRO