ŠOTNER, Roman. Studium elektronického řízení a reálného chování variabilních filtračních a oscilačních aplikací moderních aktivních prvků [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9270. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Jiří Petržela.

Uložit do Citace PRO