KOVÁŘ, Jan. Metody pro řešení spínaných obvodů [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9271. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Zdeněk Kolka.

Uložit do Citace PRO