BRŠEL, Michal. Návrh výrobního systému pro výrobu teplovodních kotlů [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9288. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Lubomír Vašek.
Uložit do Citace PRO