HAVLÍK, Petr. Strukturní stabilita svarového spoje uhlíková/austenitická ocel [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-09-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9291. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Rudolf Foret.

Uložit do Citace PRO